• Wszystkie
  • Inni Autorzy
  • Lidia Jasińska

Własny mąż powinien być wierny, obcemu trudno to wybaczyć.

  Lidia Jasińska

Ludzie o dobrym sercu są zawsze nieszczęśliwi.

  Joker

Tylko ten pojmie sens wiary w Chrystusa, któremu w tragedii nie pozostał już nikt inny.

  Corrie Ten Boom

Radością bywa kryć się, ale już kłopotem jest nie zostać znalezioną.

  Klaudia Wieczorek

Tyle prawd o nas, ile drzwi, do których kołaczemy.

  Lidia Jasińska

Serce nie sługa, ale rozum już owszem.

  aforyzmy Jedi