Rozpal ogień, choćby z cierni, które cię ranią.

  Brat Roger z Taize